SARJANA KEWANGAN ISLAM (N/0413/7/0001(MQA/PA16029)03/30

SARJANA KEWANGAN ISLAM (N/0413/7/0001(MQA/PA16029)03/30

SARJANA KEWANGAN ISLAM (N/0413/7/0001(MQA/PA16029)03/30 Syarat kemasukan Memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam bidang berkaitan, PNGK 2.50 ke atas. Bagi PNGK 2.00 – 2.50, tertakluk kepada penilaian dalaman; ATAU Memiliki Ijazah Sarjana Muda bukan dalam bidang...
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (N/340/7/0789(PA15018)05/27)

SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (N/340/7/0789(PA15018)05/27)

SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (N/340/7/0789(PA15018)05/27) Syarat kemasukan Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dalam bidang dengan minimum PNGK 2.50 seperti yang diluluskan oleh Senat PPT; ATAU  Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dalam bidang dengan minimum PNGK 2.00...
SARJANA PENGAJIAN ISLAM (N/221/7/0229(FA9240)01/26)

SARJANA PENGAJIAN ISLAM (N/221/7/0229(FA9240)01/26)

SARJANA PENGAJIAN ISLAM (N/221/7/0229(FA9240)01/26) Syarat kemasukan Mempunyai Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf dalam Pengajian Islam atau setara dengan minimum PNGK 2.75; atau Calon-calon yang tidak mencapai PNGK 2.75, namun tidak kurang 2.50 boleh diterima masuk...
Loading...