SARJANA PENGAJIAN ISLAM (N/221/7/0229(FA9240)01/26)
Syarat kemasukan
  • Mempunyai Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf dalam Pengajian Islam atau setara dengan minimum PNGK 2.75; atau
  • Calon-calon yang tidak mencapai PNGK 2.75, namun tidak kurang 2.50 boleh diterima masuk dengan merit tertentu oleh senat UnIPSAS; atau
  • Ijazah Sarjana Muda atau yang setara dengannya tetapi tidak mencapai PNGK 2.50 boleh diterima masuk tertakluk kepada minimum 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang releven; atau
  • Pemegang ijazah bidang lain yang tidak mempunyai kelayakan formal Pengajian Islam boleh diterima dengan syarat lulus penilaian bertulis dan lisan (termasuk temuduga)
Pengenalan Program

PENGENALAN

Diploma Pengajian Islam Pengkhususan Dakwah dan Pengurusan mula ditawarkan sejak tahun 1996. Ia menggabungjalinkan ilmu-ilmu asas dakwah dengan ilmu-ilmu pengurusan dengan hasrat melahirkan pendakwah yang menguasai ilmu-ilmu asas Islam dan dalam masa yang sama mampu mengurus dengan baik.

FAKTA PROGRAM

Dakwah merupakan bidang yang luas untuk diceburi dan diterokai. Dakwah boleh diaplikasikan kepada masyarakat muslim mahupun non-muslim menggunakan pelbagai pendekatan sama ada tradisional atau moden. Hari ini, dakwah menjangkau ke sempadan lebih luas dan menggunakan pelbagai media. Ini termasuklah dakwah melalui media cetak, media elektronik dan media digital merangkumi media baru seperti aplikasi WhatsApp serta laman sosial Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya.

Seseorang pendakwah perlu menguasai beberapa ilmu seperti komunikasi lisan dan bukan lisan, pengucapan awam, perbandingan agama, aliran pemikiran, mazhab-mazhab, kemasyarakatan, kekeluargaan Islam dan sebagainya. Kemunculan program televisyen berkonsepkan dakwah seperti Pencetus Ummah, Ustazah Pilihan, Da’i Pendakwah Nusantara, Imam Muda dan sebagainya telah menaikkan profesyen pendakwah di mata masyarakat negara ini. Secara tidak langsung, minat anak-anak muda kepada bidang dakwah terus meningkat.

Tempoh Pengajian

SECARA PENYELIDIKAN

  • 2 – 5 tAHUN
Yuran Pengajian

Jumlah Keseluruhan:

KATEGORI PELAJAR
Warganegara Malaysia
RM 11,450.00

Daftar kemasukan anda sekarang

Loading...