SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (N/340/7/0789(PA15018)05/27)

Syarat Kemasukan

  • Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dalam bidang dengan minimum PNGK 2.50 seperti yang diluluskan oleh Senat PPT; ATAU
  •  Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dalam bidang dengan minimum PNGK 2.00 dan tidak mencapai PNGK 2.50, boleh diterima masuk tertakluk kepada penilaian dalaman yang rapi. ATAU
  •  Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dalam bidang bukan berkaitan dengan minimum PNGK 2.00 seperti yang diluluskan oleh Senat PPT dan pengalaman kerja yang berkaitan tertakluk kepada penilaian dalaman yang rapi. ATAU
  •  Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) dalam bidang bukan berkaitan dengan minimum PNGK 2.00 seperti yang diluluskan oleh Senat PPT dan tanpa pengalaman kerja yang berkaitan perlu lulus kursus pra-syarat. ATAU
  •  Lain-lain kelayakan setara/berkaitan dengan Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6, MQF) yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

*Pelajar antarabangsa dikehendaki mencapai minimum Band 4 dalam MUET atau setara dengan CEFR (Mid B2).

Pengenalan Kursus

Yuran Pengajian

Jumlah Keseluruhan:

KATEGORI PELAJAR
Warganegara Malaysia
RM 15,750.00
Pelajar Antarabangsa
RM 20,550.00

* Tidak termasuk yuran penginapan

 

Daftar kemasukan anda sekarang

Loading...