SARJANA KEWANGAN ISLAM (N/0413/7/0001(MQA/PA16029)03/30

Syarat Kemasukan

  • Memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam bidang berkaitan, PNGK 2.50 ke atas. Bagi PNGK 2.00 – 2.50, tertakluk kepada penilaian dalaman;

    ATAU

  • Memiliki Ijazah Sarjana Muda bukan dalam bidang berkaitan akan dipertimbangkan dengan syarat-syarat tertentu.

Pengenalan Kursus

Yuran Pengajian

Jumlah Keseluruhan:

KATEGORI PELAJAR
Warganegara Malaysia
Pelajar Antarabangsa

* Tidak termasuk yuran penginapan

 

Daftar kemasukan anda sekarang

Loading...