SARJANA KEWANGAN ISLAM (N/0413/7/0001(MQA/PA16029)03/30
Syarat kemasukan
  • Memiliki Ijazah Sarjana Muda dalam bidang berkaitan, PNGK 2.50 ke atas. Bagi PNGK 2.00 – 2.50, tertakluk kepada penilaian dalaman;

    ATAU

  • Memiliki Ijazah Sarjana Muda bukan dalam bidang berkaitan akan dipertimbangkan dengan syarat-syarat tertentu.
Tempoh Pengajian

SEPENUH MASA :
Tempoh 1 Tahun 7 Bulan | 5 Semester (Kerja Kursus) 

Senarai Kursus
Yuran Pengajian

Jumlah Keseluruhan:

KATEGORI PELAJAR
Warganegara Malaysia
Pelajar Antarabangsa

* Tidak termasuk yuran penginapan

Daftar kemasukan anda sekarang

Loading...