IJAZAH SARJANA MUDA SYARIAH DENGAN PENTADBIRAN KEHAKIMAN (KEPUJIAN) (N/221/6/0233) (07/25) (MQA/FA9487)
Syarat kemasukan
  • Lulus STPM dengan mendapat PNGK sekurang-kurangnya 2.00 dan sekurang-kurangnya DUA kelulusan penuh, dan satu daripadanya dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan Pengajian Islam; ATAU

  • Lulus STAM dengan gred keseluruhan Maqbul ; ATAU
  • Diploma Pengajian Islam – Lulus minimum PNGK 2.00; ATAU
  • Asasi Pengajian Islam / Matrikulasi – Lulus minimum PNGK 2.00.
Pengenalan Program

Program ini bertujuan melahirkan graduan seimbang yang menguasai ilmu-ilmu asas dakwah Islamiah yang disepadukan dengan pelbagai cabang ilmu asas Islam seperti akidah, al-Quran, al-Hadis, Fiqh, Sirah, Tasawuf dan kemahiran komunikasi.

Prospek Kerjaya
Senarai Kursus

Semester 1

Penghayatan Etika dan Peradaban, Ilmu Tajwid, Al-Arabiyyah Al-I’dadiyyah, Tahsin Al-Quran Dan Hafazan I, Pengajian Ilmu Tasawuf, Pentadbiran Undang-undang Islam Di Malaysia, Kemahiran Jawi, Fiqh Al-Ibadah, Tarikh Tasyri’, Pengantar Usul Fiqh.

Semester 2

Falsafah Dan Isu Semasa, Pengajian Akidah Islam, Tahsin Al-Quran Dan Hafazan II, Ulum Al-Quran, Tafsir, Fiqh Al-Muamalat, Al-Arabiyyah al-Taqaddumiyyah.

Semester 3

Kemahiran Kepimpinan, Al-Nahw Tamhidiy, Tahsin Al-Quran Dan Hafazan III, Ulum Al-Hadis, Metodologi Dakwah, Al-Mabsut Fi Usul Al-Fiqh, Hadis, General English Proficiency.

Semester 4

Fiqh Al-Jinayat, Ayat Ahkam, Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah, Public Speaking, Al-Sarf Tamhidiy, Al-Quran Dan Sains, Fiqh Sirah, Al-Wasit Fi Usul Al-Fiqh .

Semester 5

Maqasid Al-Syar’iyyah, Pengurusan Islam, Hadith Ahkam, Islamic Wealth Management, Hab Halal Di Malaysia, Etika Dan Isu Dalam Teknologi Maklumat, Bakti Siswa, Pengajian Halaqah, Metodologi Penyelidikan Pengajian Islam.

Semester 6

Legal Text (Arabic), Nizam Al-Qada’ Fi Al-Islam, Fiqh Al-Munakahat, Fiqh Al-Muqaran, Keusahawanan Islam, Operasi Perbankan Islam.

Semester 7

Fiqh Al-Mawarith, Undang-undang Keterangan di Mahkamah Syariah, Acara Mal Di Mahkamah Syariah, Acara Jenayah Di Mahkamah Syariah, Alternatif Dispute Resolution.

Semester 8

Latihan Industri

Yuran Pengajian
SEM TERMASUK ASRAMA (RM) TANPA ASRAMA (RM)
1  5910.00  5210.00
2  5500.00  4800.00
3  5270.00  4570.00
4  5270.00  4570.00
5  4810.00  4110.00
6  5270.00  4570.00
7  5040.00  4340.00
8  2170.00  2170.00

Jumlah Keseluruhan:

KATEGORI PELAJAR TERMASUK ASRAMA (RM) TANPA ASRAMA (RM)
Warganegara Malaysia
RM39,240.00
RM34,340.00
Pelajar Antarabangsa

Daftar kemasukan anda sekarang

Loading...