IJAZAH SARJANA MUDA SYARIAH DENGAN PENTADBIRAN KEHAKIMAN (KEPUJIAN) (N/221/6/0233)(MQA/FA9487)07/25

Syarat Kemasukan

  • Lulus STPM dengan mendapat PNGK sekurang-kurangnya 2.00 dan sekurang-kurangnya DUA kelulusan penuh, dan satu daripadanya dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan Pengajian Islam; ATAU

  • Lulus STAM dengan gred keseluruhan Maqbul ; ATAU

  • Diploma Pengajian Islam – Lulus minimum PNGK 2.00; ATAU
  • Asasi Pengajian Islam / Matrikulasi – Lulus minimum PNGK 2.00.

Pengenalan Kursus

Program ini bertujuan melahirkan graduan seimbang yang menguasai ilmu-ilmu asas dakwah Islamiah yang disepadukan dengan pelbagai cabang ilmu asas Islam seperti akidah, al-Quran, al-Hadis, Fiqh, Sirah, Tasawuf dan kemahiran komunikasi.

Senarai Subjek

Semester 1

Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (U1), Al-Fiqh al-Islamiy, Kemahiran al-Quran, General English Proficiency, Al-Arabiyyah al-I’dadiyyah / al-Taqadumiyyah, Pengajian Ilmu Tasawuf, Fiqh al-Dakwah.

Semester 2

Hubungan Etnik (U1), Kemahiran Jawi, Al-Arabiyyah al-Taqadumiyyah / al-A’liyyah, Hifz al-Quran I, Hifz al-Quran II, Ulum al-Quran, Ulum al-Hadith, Agama-Agama di Dunia.

Semester 3

Pemikiran Kreatif & Kritis (U2), Tassawur al-Quran & Sunnah, Fiqh Sirah, Fiqh al-Qadhaya al-Muasarah, Metodologi Dakwah, Pengurusan Organisasi Dakwah, Isu-Isu Dakwah di Malaysia, Al-Tibb al-Nabawi / Tarannum / Sunnah, Bid’ah dan Khurafat

Semester 4

Teknologi Maklumat dan Masyarakat (U3), Hifz al-Quran III, Al-Nahw al-Sarf, Seni Pengucapan, Metodologi Dakwah Masyarakat Majmuk / Kesenian Islam / Media Cetak dan Dakwah, Pengurusan Sumber Manusia / Prinsip dan Amalan Pengurusan, Teknologi Maklumat dan Masyarakat (U3), Hifz al-Quran III, Al-Nahw al-Sarf.

Semester 5

Halaqah dan Usrah, Aliran-Aliran Fahaman Umat Islam, Komunikasi Dakwah, Psikologi Dakwah, Penulisan Dakwah, Tokoh Pendakwah / Isu-Isu Akidah / Media Baru, Halaqah dan Usrah, Aliran-Aliran Fahaman Umat Islam, Komunikasi Dakwah.

Semester 6

Khidmat Masyarakat (U4), Pengajian Akidah Islam, Hifz al-Quran IV, Latihan Amali Dakwah, Projek Ilmiah, Kaunseling Menurut Perspektif Islam / Pengurusan Halal / Islam dan Ideologi Semasa / Pengurusan dan Pemasaran Dakwah, Keusahawanan / Fiqh Munakahat, Khidmat Masyarakat (U4), Pengajian Akidah Islam.

Semester 7

Latihan Industri

Yuran Pengajian

SEM TERMASUK ASRAMA (RM) TANPA ASRAMA (RM)
1
6,140.00
5,440.00
2
5,040.00
4,340.00
3
5,500.00
4,800.00
4
5,500.00
4,800.00
5
5,500.00
4,800.00
6
5,500.00
4,800.00
7
2,040.00
2,040.00

Jumlah Keseluruhan:

KATEGORI PELAJAR TERMASUK ASRAMA (RM) TANPA ASRAMA (RM)
Warganegara Malaysia
RM35,220
RM31,020
Pelajar Antarabangsa
RM39,470

Daftar kemasukan anda sekarang

Loading...