IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN AWAL KANAK KANAK SECARA ISLAMIK (KEPUJIAN) (N/143/6/0163) (04/29) (MQA/PA15151)
Syarat kemasukan
 • Lulus STPM dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan lulus penuh 2 mata pelajaran; atau
 • Lulus STAM dengan sekurang-kurangnya gred Jayyid; atau
 • Lulus Asasi/Matrikulasi- Lulus minimum PNGK 2.00; atau
 • Asasi/Matrikulasi – Lulus minimum PNGK 2.00
 • Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak atau yang setaraf dengannya; atau
 • Diploma, lulus minimum PNGK 2.00.
 • Pelajar Antarabangsa-TOEFL 500 atau IELTS 5.0 atau setara.
Pengenalan Program
Prospek Kerjaya
Senarai Kursus

Semester 1

 • Penghayatan Etika Dan Peradaban
 • Kemahiran Jawi
 • Ilmu Tajwid
 • General English Proficiency
 • Pengajian Akidah Islam
 • Al-Arabiyyah Al-I’dadiyyah
 • Dasar Dan Polisi Program Pendidikan Awal Kanak-Kanak
 • Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-Kanak
 • Perkembangan Kanak-Kanak

Semester 2

 • Falsafah Dan Isu Semasa
 • Al-Quran Dan Sains
 • Pengajian Fiqh
 • Al-Arabiyyah Al-Taqaddumiyyah
 • Asuhan Dan Didikan Kanak-Kanak Menurut Perspektif Islam
 • Persekitaran Pembelajaran Awal Kanak-Kanak
 • Pedagogi Dalam Pembelajaran Awal Kanak-Kanak
 • Perkembangan Rohani, Moral Dan Sosial Kanak-Kanak

Semester 3

 • Kemahiran Kepimpinan
 • Psikologi Kanak-Kanak
 • Prinsip Dan Pengurusan Tingkah Laku Kanak-Kanak
 • Perkembangan Fizikal Dan Psikomotor Kanak-Kanak
 • Perkembangan Bahasa Dan Literasi Awal Kanak-Kanak
 • Ekspresi Kreativiti Kanak-Kanak
 • Fardu Ain Dan Al-Quran Untuk Kanak-Kanak

Semester 4

 • Matematik Awal Untuk Kanak-Kanak
 • Sains Dan Teknologi Awal Kanak-Kanak
 • Pengajaran Bahasa Kedua Untuk Kanak-Kanak
 • Muzik, Nyanyian Dan Pergerakan Kanak-Kanak
 • Etika, Sahsiah Dan Profesionalisme Pendidik Awal Kanak-Kanak
 • Bacaan Dan Kesusasteraan Awal Kanak-Kanak

Semester 5

 • Etika dan Isu Semasa Teknologi Maklumat
 • Kesihatan, Keselamatan dan Nutrisi Untuk kanak-kanak
 • Pengesanan dan Intervensi Kanakkanak Berkeperluan Khas
 • Hak Kanak-Kanak
 • Penglibatan Ibu bapa dan Komuniti dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak secara Islamik
 • Kaedah Penyelidikan Pendidikan Awal Kanak-kanak
 • Keusahawanan Pendidikan Awal Kanak-Kanak*

Semester 6

 • Kertas Projek
 • Latihan Industri

 

* PENAWARAN KURSUS AKAN BERUBAH PADA SETIAP SEMESTER

Yuran Pengajian
SEM TERMASUK ASRAMA (RM) TANPA ASRAMA (RM)
1 5910.00  5210.00
2 5270.00  4570.00
3 5270.00  4570.00
4 5040.00  4340.00
5 5040.00  4340.00
6 2280.00  2280.00
7 5040.00  4340.00
8 2280.00  2280.00

Jumlah Keseluruhan:

KATEGORI PELAJAR TERMASUK ASRAMA (RM) TANPA ASRAMA (RM)
Warganegara Malaysia
36,130.00
31,930.00
Pelajar Antarabangsa

Daftar kemasukan anda sekarang

Loading...