IJAZAH SARJANA MUDA DAKWAH ISLAMIAH DENGAN KEPUJIAN (R/221/6/0231A(FA9140)09/29)
Syarat kemasukan
 • STPM – Lulus minimum PNGK 2.00 dan Lulus Penuh 2 mata pelajaran dan salah satu dalam bidang Pengajian Islam, atau
 • STAM – minimum Maqbul, atau
 • Diploma Pengajian Islam – Lulus minimum PNGK 2.00, atau
 • Matrikulasi/Asasi dalam Pengajian Islam – Lulus minimum PNGK 2.00
Pengenalan Program

Ijazah Sarjana Muda Dakwah Islamiah ini menawarkan pengajian pada peringkat Ijazah Sarjana Muda dengan tempoh pengajian secara sepenuh masa selama 7 semester atau 3 tahun setengah. Bahasa pengantar utama yang digunakan adalah bahasa Melayu di samping bahasa Inggeris dan bahasa Arab bagi kursus-kursus tertentu. Jumlah jam kredit keseluruhan adalah 122. Pengecualian / pemindahan kredit boleh diberikan kepada lulusan diploma KUIPSAS, lulusan diploma lain-lain IPT dan juga lepasan STAM tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan. Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk kuliah, tutorial dan amali.

Program ini bertujuan melahirkan graduan seimbang yang menguasai ilmu-ilmu asas dakwah Islamiah yang disepadukan dengan pelbagai cabang ilmu asas Islam seperti akidah, al-Quran, al-Hadis, Fiqh, Sirah, Tasawuf dan kemahiran komunikasi.

Prospek Kerjaya
 • Pegawai Dakwah
 • Pegawai Hal Ehwal Islam
 • Pegawai Agama
 • Penguatkuasa Agama
 • Guru Agama
 • Tutor
 • Pensyarah
 • Pegawai Pengurusan Masjid
 • Pegawai Halal
 • Pegawai Zakat
 • Pendakwah
 • Konsultan
 • Penerbit Rancangan Agama TV / Radio
 • Penulis
 • Penceramah / Instruktor
 • Usahawan
  Senarai Kursus

  Semester 1

  Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (U1), Al-Fiqh al-Islamiy, Kemahiran al-Quran, General English Proficiency, Al-Arabiyyah al-I’dadiyyah / al-Taqadumiyyah, Pengajian Ilmu Tasawuf, Fiqh al-Dakwah.

  Semester 2

  Hubungan Etnik (U1), Kemahiran Jawi, Al-Arabiyyah al-Taqadumiyyah / al-A’liyyah, Hifz al-Quran I, Hifz al-Quran II, Ulum al-Quran, Ulum al-Hadith, Agama-Agama di Dunia.

  Semester 3

  Pemikiran Kreatif & Kritis (U2), Tassawur al-Quran & Sunnah, Fiqh Sirah, Fiqh al-Qadhaya al-Muasarah, Metodologi Dakwah, Pengurusan Organisasi Dakwah, Isu-Isu Dakwah di Malaysia, Al-Tibb al-Nabawi / Tarannum / Sunnah, Bid’ah dan Khurafat.

  Semester 4

  Teknologi Maklumat dan Masyarakat (U3), Hifz al-Quran III, Al-Nahw al-Sarf, Seni Pengucapan, Metodologi Dakwah Masyarakat Majmuk / Kesenian Islam / Media Cetak dan Dakwah, Pengurusan Sumber Manusia / Prinsip dan Amalan Pengurusan, Teknologi Maklumat dan Masyarakat (U3), Hifz al-Quran III, Al-Nahw al-Sarf.

  Semester 5

  Halaqah dan Usrah, Aliran-Aliran Fahaman Umat Islam, Komunikasi Dakwah, Psikologi Dakwah, Penulisan Dakwah, Tokoh Pendakwah / Isu-Isu Akidah / Media Baru, Halaqah dan Usrah, Aliran-Aliran Fahaman Umat Islam, Komunikasi Dakwah.

  Semester 6

  Khidmat Masyarakat (U4), Pengajian Akidah Islam, Hifz al-Quran IV, Latihan Amali Dakwah, Projek Ilmiah, Kaunseling Menurut Perspektif Islam / Pengurusan Halal / Islam dan Ideologi Semasa / Pengurusan dan Pemasaran Dakwah, Keusahawanan / Fiqh Munakahat, Khidmat Masyarakat (U4), Pengajian Akidah Islam.

  Semester 7

  Latihan Industri

  Yuran Pengajian
  SEM TERMASUK ASRAMA (RM) TANPA ASRAMA (RM)
  1
  6,140.00
  5,440.00
  2
  5,040.00
  4,340.00
  3
  5,500.00
  4,800.00
  4
  5,500.00
  4,800.00
  5
  5,500.00
  4,800.00
  6
  5,500.00
  4,800.00
  7
  2,040.00
  2,040.00

  Jumlah Keseluruhan:

   

  KATEGORI PELAJAR TERMASUK ASRAMA (RM) TANPA ASRAMA (RM)
  Warganegara Malaysia
  RM35,220.00
  RM31,020.00
  Pelajar Antarabangsa
  RM39,470.00

  Daftar kemasukan anda sekarang

  Loading...