IJAZAH SARJANA MUDA DAKWAH ISLAMIAH DENGAN KEPUJIAN (R/221/6/0231A/09/2029)

Syarat Kemasukan

 • STPM – Lulus minimum PNGK 2.00 dan Lulus Penuh 2 mata pelajaran dan salah satu dalam bidang Pengajian Islam, atau
 • STAM – minimum Maqbul, atau
 • Diploma Pengajian Islam – Lulus minimum PNGK 2.00, atau
 • Matrikulasi/Asasi dalam Pengajian Islam – Lulus minimum PNGK 2.00

Pengenalan Kursus

Ijazah Sarjana Muda Dakwah Islamiah ini menawarkan pengajian pada peringkat Ijazah Sarjana Muda dengan tempoh pengajian secara sepenuh masa selama 7 semester atau 3 tahun setengah. Bahasa pengantar utama yang digunakan adalah bahasa Melayu di samping bahasa Inggeris dan bahasa Arab bagi kursus-kursus tertentu. Jumlah jam kredit keseluruhan adalah 122. Pengecualian / pemindahan kredit boleh diberikan kepada lulusan diploma KUIPSAS, lulusan diploma lain-lain IPT dan juga lepasan STAM tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan. Pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk kuliah, tutorial dan amali.

Program ini bertujuan melahirkan graduan seimbang yang menguasai ilmu-ilmu asas dakwah Islamiah yang disepadukan dengan pelbagai cabang ilmu asas Islam seperti akidah, al-Quran, al-Hadis, Fiqh, Sirah, Tasawuf dan kemahiran komunikasi.

Prospek Kerjaya

 • Pegawai Dakwah
 • Pegawai Hal Ehwal Islam
 • Pegawai Agama
 • Penguatkuasa Agama
 • Guru Agama
 • Tutor
 • Pensyarah
 • Pegawai Pengurusan Masjid
  • Pegawai Halal
  • Pegawai Zakat
  • Pendakwah
  • Konsultan
  • Penerbit Rancangan Agama TV / Radio
  • Penulis
  • Penceramah / Instruktor
  • Usahawan

   Senarai Subjek

   Semester 1

   Tamadun Islam Dan Tamadun Asia (U1), Al-Fiqh al-Islamiy, Kemahiran al-Quran, General English Proficiency, Al-Arabiyyah al-I’dadiyyah / al-Taqadumiyyah, Pengajian Ilmu Tasawuf, Fiqh al-Dakwah.

   Semester 2

   Hubungan Etnik (U1), Kemahiran Jawi, Al-Arabiyyah al-Taqadumiyyah / al-A’liyyah, Hifz al-Quran I, Hifz al-Quran II, Ulum al-Quran, Ulum al-Hadith, Agama-Agama di Dunia.

   Semester 3

   Pemikiran Kreatif & Kritis (U2), Tassawur al-Quran & Sunnah, Fiqh Sirah, Fiqh al-Qadhaya al-Muasarah, Metodologi Dakwah, Pengurusan Organisasi Dakwah, Isu-Isu Dakwah di Malaysia, Al-Tibb al-Nabawi / Tarannum / Sunnah, Bid’ah dan Khurafat.

   Semester 4

   Teknologi Maklumat dan Masyarakat (U3), Hifz al-Quran III, Al-Nahw al-Sarf, Seni Pengucapan, Metodologi Dakwah Masyarakat Majmuk / Kesenian Islam / Media Cetak dan Dakwah, Pengurusan Sumber Manusia / Prinsip dan Amalan Pengurusan, Teknologi Maklumat dan Masyarakat (U3), Hifz al-Quran III, Al-Nahw al-Sarf.

   Semester 5

   Halaqah dan Usrah, Aliran-Aliran Fahaman Umat Islam, Komunikasi Dakwah, Psikologi Dakwah, Penulisan Dakwah, Tokoh Pendakwah / Isu-Isu Akidah / Media Baru, Halaqah dan Usrah, Aliran-Aliran Fahaman Umat Islam, Komunikasi Dakwah.

   Semester 6

   Khidmat Masyarakat (U4), Pengajian Akidah Islam, Hifz al-Quran IV, Latihan Amali Dakwah, Projek Ilmiah, Kaunseling Menurut Perspektif Islam / Pengurusan Halal / Islam dan Ideologi Semasa / Pengurusan dan Pemasaran Dakwah, Keusahawanan / Fiqh Munakahat, Khidmat Masyarakat (U4), Pengajian Akidah Islam.

   Semester 7

   Latihan Industri

   Yuran Pengajian

   SEM TERMASUK ASRAMA (RM) TANPA ASRAMA (RM)
   1
   6,140.00
   5,440.00
   2
   5,040.00
   4,340.00
   3
   5,500.00
   4,800.00
   4
   5,500.00
   4,800.00
   5
   5,500.00
   4,800.00
   6
   5,500.00
   4,800.00
   7
   2,040.00
   2,040.00

   Jumlah Keseluruhan:

   KATEGORI PELAJAR TERMASUK ASRAMA (RM) TANPA ASRAMA (RM)
   Warganegara Malaysia
   RM35,220
   RM31,020
   Pelajar Antarabangsa
   RM39,470

   Daftar kemasukan anda sekarang

   Loading...