IJAZAH SARJANA MUDA BAHASA ARAB DENGAN PENGAJIAN QURAN (KEPUJIAN)(N/0231/6/0002(PA15608)06/29
Syarat kemasukan
 • Lulus STPM dengan minimum gred C (CGPA 2.00) dalam dua subjek yang setara; ATAU
 •  Lulus STAM dengan gred minimum Jayyid; ATAU
 • Diploma (Level 4 MQF) dengan CGPA minimum 2.00 atau yang setaraf dengannya; ATAU
 • Matrikulasi/Asasi dengan minimum CGPA 2.00 atau yang setaraf dengannya; DAN
  Kredit dalam Subjek Bahasa Arab SPM atau yang setaraf dengannya.
  Pelajar antarabangsa dikehendaki mencapai skor minimum 5.0 dalam (IELTS) atau Band 3 (MUET) atau setaraf denganya.
Pengenalan Program
Prospek Kerjaya
Senarai Kursus

Semester 1

 • Penghayatan Etika Dan Peradaban
 • Ilmu Tajwid
 • Al-Arabiyyah Al-I’dadiyyah
 • Al-Sarf Al-Arabiy I
 • Fonetik Dan Fonologi Arab
 • Usul Tafsir
 • Al-Nahw Al-Tamhidiy
 • Kemahiran Jawi

Semester 2

 • Falsafah Dan Isu Semasa
 • Pengajian Akidah Islam
 • Maharah Al-Istima’ Wa Al-Kalam
 • Al-Nahw Al-Arabiy I
 • Al-Sarf Al-Arabiy Ii
 • Asalib Al-Quran
 • I’rab Al-Quran
 • Al-Arabiyyah Al-Taqaddumiyyah

Semester 3

Semester 4

Semester 5

Semester 6

Semester 7

Latihan Industri

Yuran Pengajian

 

SEM

TERMASUK ASRAMA (RM)

TANPA ASRAMA (RM)

1
6250.00
 5500.00
2 5650.00  4950.00
3 5650.00  4950.00
4 5900.00  5200.00
5 5650.00  4950.00
6 5900.00  5200.00
7 5650.00  4950.00
8 1700.00  1700.00

Jumlah Keseluruhan:

 

KATEGORI PELAJAR
TERMASUK ASRAMA (RM)
TANPA ASRAMA (RM)
Warganegara Malaysia 42,350.00 37,400.00
Pelajar Antarabangsa

 

Daftar kemasukan anda sekarang

Loading...