DIPLOMA PERADABAN ISLAM (R2/221/4/0135)(MQA/A4741)(02/25)
Syarat kemasukan
 • Lulus SPM dengan 3 kredit atau sijil setara, dan
 • lulus salah satu mata pelajaran Bahasa Arab atau Pengajian Islam atau;
 • Sijil yang diiktiraf dalam bidang Pengajian Islam atau setara.

( SMK harian boleh memohon walaupun tiada asas Bahasa Arab )

Pengenalan Program

PENGENALAN

Diploma Peradaban Islam merupakan program pengajian yang dapat menyediakan pelajar-pelajar untuk pasaran guna tenaga separa profesional dalam bidang Peradaban dan Tamadun Islam serta menyediakan peluang kepada pelajar untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Antara prospek kerjaya bagi graduan program ini seperti di dalam bidang keagamaan, pendidikan, sejarah, permuziuman, penerbitan dan kewartawanan.

 

FAKTA PROGRAM

 • Bahasa Arab adalah Bahasa Mukjizat dan bahasa pertuturan Nabi Muhammad SAW. Pengetahuan Bahasa Arab adalah sangat penting untuk mengetahui isi kandungan Al-Quran dan doa-doa yang sering kita baca setiap hari, bahkan ia merupakan fardhu kifayah ke atas semua umat Islam.
 • Bahasa Arab merupakan sumber ilmu pengetahuan Islam dan perkembangan tamadun.
 • Kerajaan amat mementingkan Bahasa Arab dan menggalakkan rakyat mempelajari Bahasa Arab. Justeru, graduan yang mahir dalam Bahasa Arab amat diperlukan bagi memenuhi kerjaya dalam pelbagai bidang.
 • Bahasa kedua terbesar penggunaannya ialah Bahasa Arab. Pengetahuan tentang Bahasa Arab kini amat penting kerana penggunaannya yang bersifat global.
 • “Belajarlah bahasa Arab, sesungguhnya ia dapat menguatkan minda dan meningkatkan martabat seseorang’. (Khalifah Umar bin al-Khattab)
Prospek Kerjaya
 • Pendidikan
 • Pegawai Agama
 • Ahli Sejarah
 • Pegawai Arkib
 • Permuziuman
 • Pelancongan
 • Penerbitan
 • Kewartawanan
Senarai Kursus

Semester 1

 • Penghayatan Etika Dan Peradaban
 • Bahasa Melayu Komunikasi 1
 • Bahasa Arab Asas
 • English For Proficiency
 • Tasawur Islam
 • Tajwid dan Hafazan
 • Akhlak dan Tasawuf
 • Pengantar Tamadun Islam

Semester 2

 • Asas Keusahawanan
 • Akhlak dan Tasawuf
 • Asas Akidah Islam
 • Bahasa Arab Lanjutan
 • Isu-isu Akidah dan Pemikiran semasa
 • Sejarah dan Tamadun Islam Zaman Khulafa’ al-Rashidin
 • Sejarah Agama Dunia
 • Tamadun Asia (Elektif Terbuka)
 • Kemahiran Jawi (Elektif Terbuka)

Semester 3

 • Kokurikulum
 • Hafazan al-Quran
 • Sirah Rasul
 • Sejarah dan Tamadun Islam Zaman Umaiyah
 • Kebudayaan dan Kesenian Islam

Semester 4

 • Pengajian Ulum al-Quran dan al-Hadis
 • Sejarah dan Tamadun Islam Zaman Abbasiyyah
 • Gerakan Islah dan Tajdid
 • Penulisan Akademik
 • Asas Penyelidikan
 • Teori Dan Kaedah Sejarah (Elektif Terbuka)
 • Sejarah Kerajaan-Kerajaan Kecil Islam (Elektif Terbuka)
 • Islam dan Ideologi Semasa (Elektif Terbuka)

Semester 5

 • Pengantar Fiqh Islam
 • Sejarah dan Tamadun Islam Zaman Uthmaniyyah
 • Sejarah dan Tamadun Islam di Asia Tenggara
 • Pembangunan Islam di Malaysia
 • Sains dan Teknologi Dalam Islam
 • Projek Akhir

Semester 6

 • Kertas Projek

 

* PENAWARAN KURSUS AKAN BERUBAH PADA SETIAP SEMESTER

Yuran Pengajian

 

SEM

TERMASUK ASRAMA (RM)

TANPA ASRAMA (RM)

1
4040.00
 3340.00
2 3180.00  2480.00
3 3180.00  2480.00
4 2940.00  2240.00
5 3060.00  2360.00
6 680.00  680.00
7  –
8  –

Jumlah Keseluruhan:

 

KATEGORI PELAJAR
TERMASUK ASRAMA (RM)
TANPA ASRAMA (RM)
Warganegara Malaysia 17,080.00 13,580.00
Pelajar Antarabangsa

 

Daftar kemasukan anda sekarang

Loading...