DIPLOMA PENGURUSAN PEMASARAN (R2/342/4/0069(A9218)11/23)

Syarat Kemasukan

 • SPM minimum 3 Kepujian, dan
 • Lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM

Pengenalan Kursus

Program ini bertujuan melahirkan graduan dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang komprehensif dalam bidang pengurusan pemasaran sebagai persediaan menceburi bidang kerjaya mahupun melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi kelak. Pelajar akan didedahkan dengan ilmu dan praktis pemasaran terkini bertujuan membina graduan yang mampu untuk memenuhi keperluan tenaga kerja berteraskan kualiti dan kreativiti secara konvensional dan Islami. 

Prospek Kerjaya

 • Eksekutif Jualan
 • Eksekutif Perhubungan Awam
 • Eksekutif Pengiklanan
 • Eksekutif Pemasaran
 • Eksekutif Unit Kreatif
 • Eksekutif Perolehan (Procurement)
 • Eksekutif Unit Pembangunan Produk
 • Eksekutif Pemasaran Langsung (Internet Marketing)
 • Usahawan

  Senarai Subjek

  • Asas Matematik
  • Prinsip Pengurusan
  • Prinsip Pemasaran
  • Pengenalan kepada Perakaunan Kewangan
  • Akidah Islam
  • Matematik Perniagaan
  • Perakaunan Kewangan
  • Pengurusan Pemasaran
  • Fiqh Ibadah
  • Prinsip Pengurusan Kewangan
  • Mikroekonomi
  • Business Communication
  • Pengurusan Operasi
  • Pemasaran Perkhidmatan
  • Statistik Perniagaan
  • Makroekonomi
  • Undang-undang Komersil
  • Perlakuan Pengguna
  • Pengurusan Jenama
  • Fiqh Muamalat
  • Pengurusan Jualan
  • Etika Perniagaan Islam
  • Pengurusan Promosi
  • Penyelidikan Pemasaran
  • Keusahawanan
  • Latihan Industri

  Yuran Pengajian

  SEM TERMASUK ASRAMA (RM) TANPA ASRAMA (RM)
  1  4160.00  3460.00
  2  2940.00  2240.00
  3  3180.00  2480.00
  4  3180.00  2480.00
  5  3060.00  2360.00
  6  680.00  680.00

  Jumlah Keseluruhan: 

  KATEGORI PELAJAR TERMASUK ASRAMA (RM) TANPA ASRAMA (RM)
  Warganegara Malaysia 17,200.00 13,700.00
  Pelajar Antarabangsa    

  Daftar kemasukan anda sekarang

  Loading...