DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN (R/342/4/0069(A9218)11/23)

Syarat Kemasukan

 • SPM minimum 3 Kepujian
 • Lulus mata pelajaran Bahasa Melayu di peringkat SPM

Pengenalan Kursus

Program ini bertujuan melahirkan graduan dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang komprehensif dalam bidang pengajian perniagaan secara konvensional dan Islamik sebagai persediaan menceburi bidang kerjaya mahupun melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Graduan program ini berupaya merancakkan pertumbuhan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) melalui penglibatan dalam bidang keusahawanan dan membantu organisasi dengan kemahiran pengurusan bagi mencapai matlamat organisasi.

Prospek Kerjaya

 • Usahawan
 • Penolong Pengurus Jualan
 • Penolong Pegawai Pemasaran
 • Penolong Akauntan
 • Penolong Pentadbir
 • Penolong Pengurus dalam sektor swasta
 • Penolong Pegawai di Jabatan Kerajaan

  Senarai Subjek

  • Asas Matematik
  • Prinsip Pengurusan
  • Prinsip Pemasaran
  • Pengenalan kepada Perakaunan Kewangan
  • Akidah Islam
  • Matematik Perniagaan
  • Perakaunan Kewangan
  • Gelagat Organisasi
  • Fiqh Ibadah
  • Prinsip Pengurusan Kewangan
  • Mikroekonomi
  • Business Communication
  • Pengurusan Operasi
  • Pengurusan sumber Manusia
  • Statistik Perniagaan
  • Makroekonomi
  • Etika Perniagaan
  • Sistem Maklumat Pengurusan
  • Undang-undang Komersil
  • Fiqh Muamalat
  • Perakaunan untuk Pengurusan
  • Perlakuan Pengguna
  • Ekonomi Islam
  • Perniagaan Antarabangsa
  • Keusahawanan
  • Latihan Industri

  Yuran Pengajian

  SEM HARGA/RM SEM HARGA/RM
  1
  4,160.00
  4
  3,180.00
  2
  2,940.00
  5
  3,060.00
  3
  3,180.00
  6
  680.00

  Jumlah Keseluruhan: RM 17,200.00

  Daftar kemasukan anda sekarang

  Loading...