DIPLOMA KEWANGAN DAN PERBANKAN (R2/343/4/0190) (10/25) (MQA/A6624)
Syarat kemasukan
 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) (atau kelayakan yang setara) dengan sekurang- kurangnya kredit dalam 3 mata pelajaran termasuk Matematik dan lulus Bahasa Inggeris, Bahasa Melayau, Sejarah; ATAU
 • Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) (atau kelayakan yang setara), dengan minimum Gred C (NGMP 2.0) dalam mana-mana mata pelajaran; dan lulus SPM dengan kredit dalam Matematik dan lulus Bahasa Inggeris; ATAU
 • Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan minimum gred Maqbul; dan lulus SPM dengan kredit dalam Matematik dan lulus Bahasa  Inggeris; ATAU
 • Lulus dalam Sijil Kemahiran di Tahap 3 Sijil Kemahiran Malaysia (SKM), dengan kredit dalam Matematik dan lulus Bahasa Inggeris; ATAU
 • Sijil dalam Kewangan, Perbankan, Insurans atau bidang yang berkaitan (Tahap 3, MQF) dengan PNGK minimum 2.00 daripada 4.00.

( SMK harian boleh memohon walaupun tiada asas Bahasa Arab )

Pengenalan Program

Program ini memperkenalkan pelajar kepada  prinsip kewangan dan perbankan serta peranannya dalam persekitaran perniagaan dan ekonomi pada masa kini. Pelajar akan dilengkapkan dengan ilmu berkaitan pengurusan, perakaunan, kewangan dan perbankan.

Prospek Kerjaya
 • Penolong Pegawai Bank
 • Penolong Pegawai Kewangan
 • Penolong Pegawai Pelaburan
 • Remisier
 • Usahawan
 • Penolong Pegawai di Jabatan Kerajaan
  Senarai Kursus

  Semester 1

  • Pengajian Malaysia 2
  • Bahasa Arab Asas
  • English For Proficiency(Pre-Intermediate)
  • Pengantar Ilmu Tajwid
  • Prinsip Pengurusan
  • Prinsip Pemasaran
  • Pengenalan Kepada Perakaunan Kewangan

  Semester 2

  • Bahasa Arab Lanjutan
  • Hifz Al-Quran
  • English For Proficiency (Intermediate)
  • Akidah Islam
  • Undang-Undang Komersil
  • Matematik Perniagaan
  • Perakaunan Kewangan

  Semester 3

  • Akhlak Dan Tasawuf
  • Fiqh Ibadah
  • Business Communication
  • Mikroekonomi
  • Prinsip Pengurusan Kewangan
  • Pasaran Dan Institusi Kewangan
  • Sistem Kewangan Islam

  Semester 4

  • Pemikiran Kritis Dan Kreatif
  • Statistik Perniagaan
  • Makroekonomi
  • Undang-Undang Perbankan
  • Perkhidmatan Kewangan Khusus
  • Operasi Perbankan
  • Khidmat Masyarakat

  Semester 5

  • Halaqah Dan Usrah
  • Fiqh Muamalat
  • Perakaunan Untuk Pengurusan
  • Perbankan Antarabangsa
  • Penilaian Dan Pengurusan Pinjaman
  • Analisis Pelaburan
  • Ekonomi Islam

  Semester 6

  • Latihan Industri

   

  * PENAWARAN KURSUS AKAN BERUBAH PADA SETIAP SEMESTER

  Yuran Pengajian
  SEM TERMASUK ASRAMA (RM) TANPA ASRAMA (RM)
  1  4160.00  3460.00
  2  2940.00  2240.00
  3  3180.00  2480.00
  4  3180.00  2480.00
  5  3060.00  2360.00
  6  680.00  680.00

  Jumlah Keseluruhan:

   

  KATEGORI PELAJAR TERMASUK ASRAMA (RM) TANPA ASRAMA (RM)
  Warganegara Malaysia 17,200.00 13,700.00
  Pelajar Antarabangsa    

  Daftar kemasukan anda sekarang

  Loading...