DIPLOMA BAHASA ARAB (R/224/4/0049) (12/24) (MQA/A9216)
Syarat kemasukan
 • Lulus SPM dgn minimum 3 kepujian  atau yang setara dan lulus Bahasa Melayu, Sejarah; ATAU
 • Sijil Tahap 3 dalam bidang Bahasa Arab atau yang setara.

( SMK harian boleh memohon walaupun tiada asas Bahasa Arab )

Pengenalan Program

PENGENALAN

Diploma Bahasa Arab merupakan pengajian bahasa Arab kontemporari yang merupakan satu pakej yang mampu menarik perhatian pelajar untuk menjadikannya pilihan utama bagi menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi disamping permintaan yang tinggi di dalam pasaran kerja semasa. Penawaran Diploma Bahasa Arab di UnIPSAS dapat menyediakan pelajar-pelajar untuk pasaran guna tenaga separa profesional dalam bidang bahasa Arab serta menyediakan peluang kepada pelajar untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

FAKTA PROGRAM

 • Bahasa Arab adalah Bahasa Mukjizat dan bahasa pertuturan Nabi Muhammad SAW. Pengetahuan Bahasa Arab adalah sangat penting untuk mengetahui isi kandungan Al-Quran dan doa-doa yang sering kita baca setiap hari, bahkan ia merupakan fardhu kifayah ke atas semua umat Islam.
 • Bahasa Arab merupakan sumber ilmu pengetahuan Islam dan perkembangan tamadun.
 • Kerajaan amat mementingkan Bahasa Arab dan menggalakkan rakyat mempelajari Bahasa Arab. Justeru, graduan yang mahir dalam Bahasa Arab amat diperlukan bagi memenuhi kerjaya dalam pelbagai bidang.
 • Bahasa kedua terbesar penggunaannya ialah Bahasa Arab. Pengetahuan tentang Bahasa Arab kini amat penting kerana penggunaannya yang bersifat global.
 • “Belajarlah bahasa Arab, sesungguhnya ia dapat menguatkan minda dan meningkatkan martabat seseorang’. (Khalifah Umar bin al-Khattab)
Prospek Kerjaya
 • Bidang Pendidikan
 • Penterjemahan
 • Pegawai Agama
 • Penyunting
 • Komersil
 • Pelancongan
 • Kewartawanan
 • Penyiaran
Senarai Kursus

Semester 1

 • Penghayatan Etika Dan Peradaban
 • Bahasa Melayu Komunikasi 1
 • Bahasa Arab Asas
 • English For Proficiency
 • Tasawur Islam
 • Tajwid dan Hafazan
 • Pengantar Fonetik dan Fonologi
 • Asalib al-Lughah al-Mu’asirah

Semester 2

 • Asas Keusahawanan
 • Akhlak dan Tasawuf
 • Asas Akidah Islam
 • Al-Nahw al-Tatbiqiy I
 • Al-Sarf al-Tatbiqiy I
 • Al-Arabiyyah al-Tawasuliyyah
 • Aplikasi Teknologi Maklumat Dalam Bahasa Arab (Elektif 1)
 • Bahasa Arab Lanjutan (Elektif 1)
 • Al-Arabiyyah li al-Ulum wa al-Teknolojiya (Elektif 1)

Semester 3

 • Kokurikulum
 • Al-Balaghah
 • Maharah al-Istima’ wa al-Kalam al-Mutaqaddimah
 • Al-Nahw al-Tatbiqiy II
 • Al-Sarf al-Tatbiqiy II
 • Al-Tarjamah I
 • Al-Arabiyyah al-Tarbawiyyah wa al-Mihniyyah (Elektif 2)

Semester 4

 • Al-Tarjamah II
 • Maharah al-Qiraah
 • Fan al-Ilqa’
 • Dirasat al-Nusus al-Adabiyyah
 • Kitabat al-Maqal
 • Al-Arabiyyah al -Sihhiyyah wa al-Riyadhiyyah (Elektif 3)
 • Al-Arabiyyah al-Ijtima’iyyah wa al-Siyasiyyah (Elektif 3)
 • Al-Arabiyyah al-Idariyyah wa al-Iqtisadiyyah (Elektif 3)

Semester 5

 • Masadir Al-Lughah wa Al-Adab
 • Al-Balaghah al-Tatbiqiyyah
 • Tahlil Nusus al-Mu’asirah
 • Fan Al-Masrahiyyah Wa Al-Munazarah (KIBA)
 • Asas Penyelidikan

Semester 6

 • Latihan Industri

 

* PENAWARAN KURSUS AKAN BERUBAH PADA SETIAP SEMESTER

Yuran Pengajian

 

SEM

TERMASUK ASRAMA (RM)

TANPA ASRAMA (RM)

1
4040.00
 3340.00
2 2880.00  2120.00
3 3300.00  2600.00
4 3060.00  2360.00
5 2940.00  2240.00
6 680.00  680.00
7  –
8  –

Jumlah Keseluruhan:

 

KATEGORI PELAJAR
TERMASUK ASRAMA (RM)
TANPA ASRAMA (RM)
Warganegara Malaysia 16,840.00 13,340.00
Pelajar Antarabangsa

Daftar kemasukan anda sekarang

Loading...